top of page

Pelgrimstocht & Sacred Site Retreat

(voor mannen en vrouwen)

‘7 portals to our Wild Nature’

Bulgarije  VR 25 mei – zon 3 juni 2018 

(scroll down for english)

Een week voor iedereen die de ongerepte natuur opnieuw wil ontdekken, buiten- en binnenin zichzelf

 

De vele bijzondere rotsformaties in het Bulgaarse Rhodope gebergte waren een inspiratiebron voor oude volkeren voor het creëren van heiligdommen waar de Aarde ooit om zichzelf werd vereerd. 
We maken trektochten naar deze plaatsen, verbinden ons hart met de daar aanwezige energie. In de stilte kunnen we de fluisteringen verstaan van duizenden jaren geleden en kan de wijsheid, die diep in de Aarde verborgen zit, zich aan ons openbaren. Tot we ervan doordrongen zijn dat we van ieder moment moeten en mogen genieten.

7 stapdagen – 7 poorten

Tijdens deze Pelgrimstocht openbaart er zich iedere dag een poort, die je uitnodigt om erdoor te gaan. Een uitnodiging om achter te laten wat niet meer nodig is, om stappen te zetten en kracht te hervinden. En steeds meer in vreugde je essentiële zelf te leven in verbinding met alles en iedereen op Aarde!

 

Herbronnen gaat moeiteloos in deze natuurlijke omgeving. Door de fysieke inspanning en de geestelijke ontspanning, door het pure water van de vele bronnetjes en watervalletjes, de buitengewone schoonheid van de natuur; vlinders, vogels, wild, planten en de vele bloemen in dat seizoen, de bossen en de vergezichten, komen we terug tot onszelf en hervinden we onze eigen ongeschonden natuur. 

Het wandelen maakt ons eigen pad zichtbaar, datgene wat ons roept. 

Bij iedere berg overstijgen we onszelf en bij iedere afdaling in een grot ontmoeten we ook onze diepste, verborgen verlangens. 
Zo herontdekken we onze ware bestemming.

P R O G R A M M A 

Vrijdag 25 mei 2018

Aankomst op het vliegveld van Plovdiv* (vlucht zelf te boeken) om 19.05: gezamenlijke transfer naar het hotel in Plovdiv (op basis van een dubbele kamer met ontbijt). Verwelkoming met een drankje. Avondmaal niet inbegrepen omdat de training maar op zaterdag begint. Wordt gezamenlijk ergens in de stad genomen.

Zaterdag 26 mei 2018*

Start van de retreat met een ochtendmeditatie voor het ontbijt, bezoek aan de stad (Culturele hoofdstad van Europa 2019!). Picknick-lunch. Namiddag: bezoek aan een bijzondere plaats. Aankomst in het Mountain View Wellness Complex, in de regio van Kardzhali in het Oostelijke Rhodope gebergte, waar we een week verblijven.

Zondag 27 tot dinsdag 29 mei 2018

Pelgrims-wandeltochten (van resp. 9, 17 en 17 km) door de ongerepte natuur van het westelijke Bulgaarse Rhodope-gebergte. Uitstappen naar grotten en krachtplekken.

Woensdag 30 mei tot vrijdag 1 juni 2018

Dagelijkse, kortere trektochten door de prachtige natuur en uitstappen naar sacrale plekken en eeuwenoude heiligdommen, waar de aarde geëerd werd, waar dankoffers gebracht werden aan de vruchtbare Moeder, waar voorouders een laatste rustplaats kregen en alles in nauw verband met de natuur gebeurde. 

Zaterdag 2 juni 2018

Vroeg ontbijt en korte wandeling naar een plek met bijzondere bronnen. Na de picknick-lunch: terugrit naar Sofia met onderweg een bezoek aan een bijzonder klooster. Stadsbezoek en eventueel shopping in Sofia. Gezamenlijke farewell dinner.

Zondag 3 juni 2018

Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de terugvluchten vanuit Sofia

Tijdens deze Pelgrimstocht/Retraite is er tussen de wandeltochten door ook aandacht voor ons eigen pad: we gaan naar krachtplekken om af te stemmen op de bijzondere energie daar. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft zijn er meditaties en deelrondes en soms ook teachings, workshops, verhalen, …  In de hotels soms mogelijkheid tot sauna of massage. Kortom, alles wat lichaam en geest weer ontspannen, puur, opgeladen en blij maakt!  

 

Tijdens deze 7 dagen zullen er zich ook de 7 poorten aan ons openbaren.

Ze nodigen ons uit om achter te laten wat niet meer van nut is en een stappen te zetten om erdoor te gaan, in de richting van ons ware zelf.

PRIJS:

1290 € pp all-inclusive accommodatie** en begeleding van de Pelgrimstocht/Retreat:

1 nacht in Plovdiv op vr 25.* + 7 nachten in het Mountain View Wellness Complex in het Rhodope-gebergte  + 1 nacht in een hotel in Sofia. Alle hotels 3-sterren, soms met sauna.

Inclusief: alle transport in groep (luchthaven - hotel en naar alle andere hotels, alle transport voor dagexcursies; alle maaltijden vanaf zaterdagavond 26.05 tot en met zondagmorgen 3.6 (ontbijt): ontbijt, picknick, diner (mogelijkheid tot vegetarisch, zonder gluten, … op voorhand aan te vragen) en water de hele dag door.

Exclusief: vliegreis heen en terug*, zelf te boeken: heen op vr 25.05.2018 (CHARLEROI-PLOVDIV, enkele reis boeken) en terug op zon 3.6.2018 (SOFIA - CHARLEROI, enkele reis boeken), andere dranken, kamer en ontbijt op basis van een dubbele kamer, inclusief transfer luchthaven-hotel.

*Oorspronkelkijk was de pelgrimstocht voorzien vanaf zaterdag, maar omdat er geen vluchten zijn op 26/5 en wel op 25/5 beginnen we een dag vroeger. Er komt dus wel 1 extra overnachting met ontbijt bij à 40 € + jouw avondmaal op 25.5 en jouw lunch op 26.5. Er is dan wel Gratis extra programma op zaterdag 26 mei 2018.

** Supplement single kamer voor de hele week: + 125 € pp.

Als we ons weer leren afstemmen op de wijsheid, kracht en puurheid van de Aarde
kunnen we die ook weer ten volle benutten, 
geïnspireerd door het leven gaan en een beter leven voor onszelf en anderen creëren

INSCHRIJVEN
 

Bevestig je deelname:

- door 50% of 645,- € over te schrijven op rekening BE56 4435 6586 7188, BIC: KREDBEBB van Sabine Schowanek, Korsele 6,B-9667 Horebeke, met vermelding ‘Pelgrimstocht/Retreat Bulgarije - Lente 2018’. Het tweede deel dient 1 maand voor vertrek op de rekening te staan.

- door je gegevens te mailen met behulp van het contactformulier: klik hieronder op 'Inschrijven'
De betaling van het voorschot geldt als inschrijving. 

Minimum 5, maximum 15 deelnemers.

Soms stellen we onze beslissingen graag wat uit. Hotels kunnen echter alleen kamers vrijhouden voor gasten die geboekt hebben. In die periode zijn er 'National Holidays' in Bulgarije en kunnen de hotels dus snel vollopen.  Voel je de roep van je ziel en wil je zeker zijn van je deelname, twijfel dan niet en schrijf snel in. Als we bij het maximum aantal deelnemers komen, bepaalt de volgorde van betaling wie kan deelnemen.

Terwijl ons lichaam en onze zintuigen van de schoonheid van de ongerepte natuur genieten, kunnen we met ons hart dieper in contact komen met de energie van de Aarde

Begeleiding:  Sabine Schowanek  (meer info bij 'Contract')

Foto: Studio Ketels

Pelgrimage/Sacred Site Retreat in Bulgaria
Saturday, FRI May 25 - Sun June 3, 2018

for anyone who wants to discover our untouched nature 

outside and inside

 

The many special rock formations in the Bulgarian Rhodope Mountains

were a source of inspiration for ancient people 

to create of sanctuaries where they could worship Mother Earth.


We make treks through the wonderful nature and pristine forests,

to places where we can connect our heart to the energy.

In the silence we can hear the whispers of thousands of years ago 

and understand the wisdom that's hidden deep in the Earth.

 

7 days - 7 portals
During this Pilgrimage, every day a gate will reveal itself, inviting you to pass through it:

an invitation to leave behind what is no longer necessary, to take steps and regain strength. And to enjoy life more and more, and to live our essential self in connection with everything and everyone on Earth!

 

Effortless re-sourcing in this natural environment.

Althouth there is a certain physical effort, we enjoy a calm mind. The pure water of the many sources and waterfalls and the pure air bring us to our own essence. The extraordinary beauty of nature; the butterflies, birds, game, plants and the many flowers in that season, the forests and the vistas help us to find back our own intact nature.
Walking makes our own path visible, with the destiny which calls us. At every mountain we transcend ourselves and with every descent in a cave we also meet our deepest hidden desires. This is how we rediscover our true destination.

P R O G R A M M E

Friday, May 25th, 2018*

Arrival at Plovdiv airport (book your own flight, now with Ryanair Brussels-Plovdiv on 25/5 for 9,- € only!). 

Welcoming drink (included) and dinner in town (not included, as the Pelgrimage starts on Saturday).

Saturday, May 26th, 2018

Start of the retreat with a meditation on a special place in town before breakfast. Visit of the town: Plovdiv will be the European Capital of Culture 2019!!  Picknick lunch (not included). Afternoon: visit of a special place.

Sunday May 27 to Tuesday May 29, 2018

Start of the pilgrimages (9, 17 and 17 km respectively) through the unspoilt nature of the Bulgarian Rhodope Mountains. Visits of caves and sacred places.

Wednesday 30 May to Friday 1 June 2018
Retreat in the region of Kardzhali in the Eastern Rhodope Mountains. Daily hikes (shorter than the previous days) through the beautiful nature. Excursions to ancient sanctuaries where the earth was honored and where thank-offerings were brought to the Mother, where ancestors got a final resting place and everything was in connection with nature.

Saturday June 2, 2018

Early breakfast and short walk to a place with special sources. After the picnic lunch: back to Sofia with a visit to a special monastery. Farewell dinner.

Sunday June 3, 2018
Breakfast and transfer to the airport for flights back home.

 

During this pilgrimage / retreat, we pay attention to our own path: visiting sacred places allows us to tune in on the energy. When there is an opportunity there will be meditations, sharing rounds, teachings, workshops, stories, ... Some hotel may offer the possibility of massage and sauna, ... So we will take care of ourselves, our pelgrim-friends, our bodies and everything that helps to be totally relaxed, pure, energetic and happy!

* Book your own flights:

One way to Plovdiv on May 25.

Flight back from Sophia on Sunday June 3rd! (Wizzair: Sofia-Brussels only for 23 €)

Confirm your participation

- bij paying of 50% or € 645, - by bank transfer (free of charge with International Swift codes: IBAN BE56 4435 6586 7188, BIC: KREDBEBB) to the account of Sabine Schowanek, Korsele 6, B-9667 Horebeke.
Please mention  'Pilgrimage / Retreat Bulgaria - Spring 2018'.
The second part must be paid 1 month before departure.

- And by emailing your details to info@verstandvanleven.be or use the contact below to Register.

Only your advance payment is valid as registration.

 

Minimum 5, maximum 15 participants.

Hotels can not keep rooms for people who don't decide. In that period there are 'National Holidays' in Bulgaria and the hotels can be booked quickly. If you feel the call, egister quickly. When we reach the maximum number of participants, the order of payment determines who will participate.

While our body and senses enjoy the beauty of the untouched nature,
our heart connects to the sacred energy and wisdom of the Earth 
bottom of page